Today123°C

Agenda

Creatuur Natuur workshops voor Kinderen

Creatuur Natuur workshops voor Kinderen

©

Bezoekerscentrum Kiewit start een samenwerking op met Therapeutisch centrum Li-en


Kinderateliers Li-en - Natuurpunt

door Koen Fossey, Kristien Polmans en Liesbeth Verbeek

Het uitgangspunt voor deze reeks creatuur-workshops is het voelen en het doen, waarbij de natuurbeleving van het kind centraal staat bij elk onderdeel. De middelen die worden aangewend zijn diverse artistieke technieken. Anders dan in het reguliere onderwijs is het resultaat ondergeschikt aan de beleving. Zingen - dansen - trommelen - tekenen - schilderen - vertellen...

Afwisseling binnen & buiten activiteiten

Contact met de natuurlijke omgeving staat voorop in dit concept. Dat betekent dat elke sessie, elk thema, elke activiteit een twee-ledige structuur zal hebben: een binnenluik en een buitenluik, waarbij het buitenluik prioriteit heeft. De weersomstandigheden zullen telkens de balans tussen de twee luiken bepalen.

Planning versus improvisatie

Een belangrijk verschil met een schoolse omgeving - waar terecht eindtermen moeten gehaald worden - is hier de flexibiliteit waarmee we zullen omgaan met de activiteiten en de thema’s die we hebben voorbereid.

Er zal uiteraard een educatief kader en een structuur zijn, maar daarbinnen behouden we de vrijheid om zowel de planning als de duur van bepaalde activiteiten aan te passen aan de omstandigheden van het moment.

Afwisseling actie & rust

Een rode draad doorheen alle sessies is een doelbewuste afwisseling tussen actie en rust, zowel binnen als buiten.

Actie: bewegen - creëren - uitbundige expressie - creatieve technieken aanleren...

Rust: stille momenten - luisteren - zitten - liggen - meditatie technieken...

Voor kinderen van 9 tot 12 

Inschrijven verplicht

Drankje en koekje zijn inbegrepen in de prijs

Practical information

back